تعداد بازدیدها:3346
Share/Save/Bookmark
معرفى پايگاه‏هاى اسلامى اينترنت
صباح شماره 1 > نویسنده : حسن منتظرى کد: 350

براى آشنايى با پايگاه‏هاى اينترنت و دسترسى آسان كاربران گرامى به ويژه دانش‏پژوهان دينى، در اين بخش به معرفى يكى از پايگاه‏هاى شيعى مى‏پردازيم. كوشش ما بر آن است كه پايگاه‏هايى معرفى شوند كه براى علاقه‏مندان پژوهش در زمينه‏ى مسايل علمى ودينى، كاربرد داشته واز نظر درون مايه‏ى علمى نيز پاسخ‏گوى نيازهاى فكرى جامعه به ويژه اهل علم باشد.
پايگاه بلاغ
دفتر تبليغات حوزه‏ى علميه‏ى قم، 2 پايگاه در شبكه‏ى جهانى اينترنت، راه‏اندازى كرده است كه نشانى‏هاى آن به اين شرح است:
http://www.balagh.org
http://www.balagh.net
× پايگاه بلاغ ارگ:
اين پايگاه بيشتر جنبه‏ى اطلاع رسانى دارد. فهرست عنوان‏هاى اين پايگاه عبارت است از:
الف - معرفى مراكز: فرهنگ ومعارف قرآن - مطالعات وتحقيقات اسلامى - تربيت مربى كودك ونوجوان، انتشارات - معاونت فرهنگى وهنرى - معاونت اعزام مبلغ.
ب - بوستان كتاب: كتاب‏هاى منتشر شده‏ى انتشارات دفتر تبليغات اسلامى به صورت موضوع‏بندى در علوم اسلامى وبا مشخصات كامل، معرفى شده است.
ج - مجله‏هاى وابسته به دفتر تبليغات حوزه‏ى علميه: 61 مجلّه در اين بخش وجود دارد كه مطالب آن‏ها در پايگاه موجود است.
د - نرم افزارهاى تهيه شده از سوى دفتر تبليغات شامل: تبيان، مطهر، مبدّل بلاغ وگوهر از اين پايگاه قابل دريافت است.
ه- كتاب‏خانه‏ى پايگاه: كتاب در اين موضوع‏هاى: قرآن، اهل‏بيت‏عليهم‏السَّلام ، پيامبران‏عليهم‏السَّلام ، اعتقادات ومعارف، فقه وحقوق، تعليم وتربيت و... قابل دريافت است.
و شبكه‏ى شارح: دسترسى به آن، از اين پايگاه، ممكن است.
× پايگاه بلاغ نت:
اين پايگاه به عنوان پايگاهى علمى با درون مايه‏اى متناسب با نيازهاى فكرى قشرهاى گوناگون به ويژه حوزويان، در زمينه‏ى مسايل دينى به دست پژوهش‏گران دفتر تبليغات اسلامى، تهيه وتنظيم شده است.
فهرست عنوان‏هاى اين پايگاه عبارت است از:
ذ لينك قرآن
قرآن وترجمه - علوم قرآن (تاريخ قرآن، آيات وسُور، تفسير ومفسران قرآن، ترجمه ومترجمان قرآن، قرائت وتجويد قرآن، قرائت وقُرّاء، اعجاز وجاودانگى، جايگاه قرآن، تاريخچه‏ى علوم قرآن، زبان قرآن، اسامى وصفات قرآن) - معارف قرآن (اعتقادات، اخلاق در قرآن، فقه وقرآن، قصص وتاريخ، قرآن وعهدين، لطايف قرآن، قرآن وحديث) - كتاب‏شناسى قرآن (سير نگارش‏هاى علوم قرآنى، كتاب‏شناسى، تاريخ قرآن، چكيده‏ى پايان نامه‏هاى علوم قرآنى، كتاب‏شناسى قرآن واهل‏بيت عليهم‏السَّلام) - مباحثى پيرامون قرآن (كلمات فارسى در قرآن، ارزش‏هاى قرآنى و...) وتصاوير (نسخ خطى قرآن).
اين مباحث در قالب مقاله‏هاى علمى برگرفته از كتاب‏هاى تفسير وعلوم ومعارف قرآن، تهيه شده است.
ذ لينك پيامبر واهل بيت‏عليه السَّلام
شناخت اهل‏بيت - زندگى‏نامه‏ى 41 معصوم از منابع معتبر - فضايل وسيره‏ى فردى - سيره‏ى اجتماعى - حكومت وسياست علم معصومان - مناظرات معصومان با مخاطرين در اثبات حقانيت معتقدات دينى - مباحثى پيرامون علم وعصمت معصومان وبحث رجعت وتقيه - گلچين سخنان حكمت‏آميز معصومان - كتاب‏ها - معرفى اصحاب ائمه‏عليهم‏السَّلام - لطايف وشنيدنى‏هايى از زندگى معصومان - كتاب‏شناسى پيرامون تاريخ وسيره‏ى ائمه‏ى اطهارعليهم‏السَّلام.
ذ لينك رهنمودها
متن كامل پيام‏ها وسخنرانى‏هاى مقام معظم رهبرى (حفظه‏اللَّه) در سال‏هاى 87-08.
ذ لينك كلام واعتقادات اسلامى
مبانى اعتقادات - خداشناسى - پيامبرشناسى - امام‏شناسى - معادشناسى - تاريخ كلام.
اين مباحث در قالب مقاله وگزيده‏هايى برگرفته از آثار علامه طباطبايى رحمه الل.ه، آيت‏اللَّه مصباح يزدى و... تهيه شده است.
- مباحث مسايل جديد:
اين فصل مباحث كلام جديد برگرفته از آثار انديشمندان گوناگون در موضوع‏هاى متنوع مانند: آزادى ودين - تساهل ودين - اخلاق وحقوق زن - پلوراليسم دينى - تجربه‏ى دينى - اخلاق ودين - اقتصاد ودين - تربيت ودين - عرفان ودين - روان‏شناسى ودين - سكولاريزم - مديريت ودين - قلمرو دين است.
ذ لينك انديشه‏ى سياسى
الف - كليات (نگاهى به فلسفه‏ى سياسى در اسلام، ابعاد جهانى نظريه‏ى سياسى اسلام، ارتباط فلسفه‏ى سياسى وفقه سياسى و...).
ب - مفاهيم سياسى (آزادى، انتقاد، توسعه‏ى سياسى، دموكراسى، وحدت).
ج - حكومت اسلامى (احياى ارزش‏هاى اسلامى در عصر حاكميت حضرت على‏عليه السَّلام، حكومت اسلامى ومرزهاى سياسى، رهبرى وزعامت سياسى در اسلام، آرمان‏هاى حكومت از ديدگاه امام على‏عليه السَّلام و...).
د - ولايت فقيه (مفهوم ولايت فقيه، مبانى ولايت فقيه، صفات رهبرى، اختيارات ولى فقيه، مجلس خبرگان و...).
ه- سياست خارجى (امام خمينى وروابط بين‏الملل، طبيعت بشر وسرشت روابط بين‏الملل و...).
و سياست علوى (اصلاحات، سكولاريسم، كارگزاران، حكومت، عدالت، مدارا، نظارت، امنيت، مشروعيت و...).
ز نهضت‏ها (انقلاب اسلامى، مشروطيت، تحريم تنباكو، روشن فكرى).
ح - انديشمندان (انديشه‏هاى سياسى بزرگان دينى مانند: امام خمينى‏رحمه الل.ه، آيت‏اللَّه نايينى‏رحمه الل.ه، استاد مطهرى‏رحمه الل.ه، محقق سبزوارى، صدرالمتألهين‏رحمه الل.ه، اخوان الصفا، ابوريحان بيرونى و...).
ذ لينك فقه واحكام
جايگاه فقه در انديشه‏ى دينى - تحولات موضوعات فقهى - دسته‏بندى‏هاى ابواب فقه - نگرشى بر فقه - آثار فقهى فقيهان صاحب نام شيعى (علامه حلى، شيخ مفيد وسيد مرتضى و...).
كاوش در مسايل مختلف فقهى به ويژه مسايل جديد، مانند: حكم فقهى صائبان - رؤيت هلال - مرگ مغزى - مجسمه‏سازى ونقاشى - موسيقى وغنا - احكام پول - بيمه - بخت آزمايى - تنظيم خانواده - تلقيح و....
ذ لينك مطهّر
مقاله‏هاى موضوعى برگرفته از انديشه‏هاى انديشمند شهيد آيت‏اللَّه مرتضى مطهرى‏رحمه الل.ه با بخش‏هاى زير:
1- اعتقادات ودين‏شناسى: منشأ دين - فطرى بودن دين - كاركرد دين - علم ودين - خاتميت - آفات دين - تحريف دين و... .
2- قرآن: شناخت قرآن - اعجاز قرآن - زبان قرآن - تفسير قرآن - تأثير قرآن - قرائت قرآن - مباحث قرآنى در موضوع‏هاى گوناگون.
3- تاريخ اسلام: تحريف تاريخ - پيامبر اسلام‏صلَّى الل.ه عليه وآله وسلَّم واهل بيت‏عليهم‏السَّلام وديگر موضوع‏هاى تاريخى.
ذ لينك مناسبت‏هاى اسلامى
در اين بخش، مباحث گوناگونى درباره‏ى مناسبت‏هاى اسلامى مانند: ماه مبارك رمضان، ولادت وشهادت ائمه‏ى اطهارعليهم‏السَّلام و... تهيه شده است.
ذ مراكز تحقيقاتى قم
معرفى مراكز تحقيقاتى قم به همراه مشخصات (مسؤول، عملكرد، مكان، آثار منتشر شده و...) آن مراكز.
ذ معرفى پايگاه‏ها
پايگاه‏هاى اسلامى شيعى به صورت موضوعى، دسته‏بندى ومعرفى شده است.
× يادآورى
الف - پايگاه بلاغ نت به 3 زبان فارسى، عربى وانگليسى است كه اكنون همه‏ى مطالب اين پايگاه به زبان فارسى بوده وبخش‏هاى عربى وانگليسى در حال تكميل است.
ب - از ويژگى‏هاى اين پايگاه، لينك پرسش وپاسخ است كه بدين وسيله، كاربران مى‏توانند با پست الكترونيك، پرسش‏هاى دينى خود را ارسال واز سوى پژوهش‏گران دفتر تبليغات اسلامى، پاسخ مناسب دريافت كنند.
(نشانى پست الكترونيك: balaghbalagh. net)
ج - شمارى از نرم‏افزارهاى علوم اسلامى در اين پايگاه وجود دارد كه با پيوستن به اين پايگاه مى‏توان آن‏ها را دريافت كرد.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
بالندگى انديشه و تناسب پيشرفت‏ه‌اى معرفتى با نيازهاى فكرى زمان به ويژه در عرصه‏‌هاى دينى از نشانه‏‌ها و شاخص‏ه‌اى مهم حيات اجتماعى و دينى جامعه و انديشمندان دينى است. انديشمندان و فقيهان مسلمان به ويژه دانش پژوهان حوزه‏‌هاى علميه پيوسته در راستاى پاسخ‏گويى به چنين نيازهايى از هيچ كوششى فروگذار نكرده‏اند كه برگه‏‌هاى زرين زندگى اين بزرگان و عملكرد حوزه‏‌هاى علميه در تاريخ بهترين گواه بر اين گونه تلاش‏‌ها است. نمونه‏‌ى برجسته‏‌ى چنين كوشش‏‌هايى انقلاب اسلامى ايران است. در فضاى ظلمانى جهان معاصر و در حالى كه هيچ اميدى به تحقق حكومتى اسلامى حتى از سوى دوستداران حكومت دينى نبود، با رهبرى حضرت امام خمينى رضوان اللَّه عليه، پشتيبانى انديشمندان مسلمان و روشن‏گرى‏‌هاى مردمى حوزه‏‌هاى علميه، انقلاب اسلامى به ثمر رسيد. اتحاد امام و امت اسلامى چنان جلوه‏اى زيبا از همبستگى و وحدت در عرصه‏‌ى جهانى ترسيم كرده كه هنوز خاطره‏ى دل‏پذير آن در ذهن حق‏جويان جهان پابرجا است. بر شمردن گام‏‌هايى كه انديشمندان اسلام و حوزه‏‌هاى علميه در تحقق اسلام ناب و برپايى جامعه‏‌ى اسلامى برداشته‏‌اند، در اين گفتار كوتاه، امكان‏پذير نيست. در اين ميان، براى نمونه به فلسفه‏‌ى پيدايش «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بسنده مى‏‌شود. با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم مسلمان با دين بيشتر آشنا گشتند و در روشن‏گرى‏‌هاى روحانيت، جوياى آگاهى‏‌هاى دينى جديدترى شدند. همچنين با روى كارآمدن حاكميّت دينى، مردم با جنبه‏‌هاى اجتماعى اسلام روبه‏‌رو گرديدند. از اين رو، علاقه‏‌مندى آنان براى آشنايى با ديگر جنبه‏‌هاى فراموش شده‏‌ى اسلام افزايش يافت. در اين ميان، حق ستيزان و كسانى كه نمى‏‌توانند نور خدا را در جامعه و جهان تحمل كنند، در فعاليتى سازمان يافته و گسترده، به مبارزه با انقلاب اسلامى و در صورت وجود بسترهاى مناسب، به اسلام‏زدايى پرداختند. آنان در اين راستا از هيچ كارى كوتاهى نكردند. اقدام نظامى مانند: حمله‏‌ى عراق به ايران و تهاجم فرهنگى مانند: ترويج فرهنگ برهنگى و بى‏‌بندو بارى و تهاجم فكرى مانند: گسترش دادن آموزه‏‌هاى تكثرگرايى، تساهل منشى و انسان محورى، نمونه‏‌هايى از اين حركت سازمان يافته است. تأثيرپذيرى پاره‏اى از روشن‏فكران و عناد ورزى و فرصت‏ طلبى برخى عوامل داخلى نيز بر گستره و شتاب تهاجم دشمن به انقلاب اسلامى و مكتب اسلام افزوده است. بدين ترتيب، فضايى شبهه‏‌ آلود و گمراه كننده پديد آمده است، به گونه‏‌اى كه امت اسلامى به ويژه جوانان با وجود علاقه‏‌مندى ذاتى آنان به معارف دينى، گرفتار پرسش‏ها و شبهه‏‌هايى شده‏‌اند كه هر روز بر گستره و ژرفاى آن‏ها افزوده مى‏‌شود. چنين عواملى سبب گرديد حوزه‏‌ى علميه در فعاليتى برنامه‏‌ريزى شده و روزآمد به راه‏‌اندازى مركزى به نام «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بپردازد. هدف اين مركز گسترش فرهنگ اسلامى و پاسخ‏گويى به شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى دينى قشرهاى گوناگون جامعه (نوجوانان، جوانان، دانشجويان، استادان دانشگاه‏ها، طلاب و فضلا و...) است. اين مركز براى دست‏يابى به اين هدف مقدس و ضرورى، فعاليت‏هاى چندى را آغاز كرده كه راه‏‌اندازى مجله «صباح» از جمله‏‌ى اين فعاليت‏هاست. «صباح» با همكارى و همراهى «مركز پژوهش‏هاى صدا و سيما» به عرصه‏‌ى انديشه و فرهنگ دينى گام نهاده، و در حقيقت، پاسخ‏گوى شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى مطرح در جامعه است كه با بيانى روشن، علمى، به روز و فشرده به همراه استدلال‏هاى مورد نياز به پيش‏گاه علاقه‏‌مندان عرضه مى‏‌شود. اميد آن‏كه پيشنهادها، انتقادها و همراهى مخاطبان حقيقت‏جو و دلسوز به شكوفايى و رشد روزافزون «صباح» بي‌انجامد.
 
امام حسن عليه السلام:

مَنِ اتَّكَلَ عَلى حُسنِ الاِختيارِ مِنَ اللّهِ لَهُ لَم يَتَمَنَّ أنَّهُ في غَيرِ الحالِ الَّتِي

هر كس به حُسن اختيار خدا براى او اعتماد كند، آرزو نمی‌کند كه در حالتى جز آنچه خدا برايش اختيار كرده است، باشد.

 

تحف العقول، ص ۱۶۹

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185