تعداد بازدیدها:3560
Share/Save/Bookmark
معرفى پايگاه‏هاى اسلامى اينترنت
صباح شماره 1 > نویسنده : حسن منتظرى کد: 350

براى آشنايى با پايگاه‏هاى اينترنت و دسترسى آسان كاربران گرامى به ويژه دانش‏پژوهان دينى، در اين بخش به معرفى يكى از پايگاه‏هاى شيعى مى‏پردازيم. كوشش ما بر آن است كه پايگاه‏هايى معرفى شوند كه براى علاقه‏مندان پژوهش در زمينه‏ى مسايل علمى ودينى، كاربرد داشته واز نظر درون مايه‏ى علمى نيز پاسخ‏گوى نيازهاى فكرى جامعه به ويژه اهل علم باشد.
پايگاه بلاغ
دفتر تبليغات حوزه‏ى علميه‏ى قم، 2 پايگاه در شبكه‏ى جهانى اينترنت، راه‏اندازى كرده است كه نشانى‏هاى آن به اين شرح است:
http://www.balagh.org
http://www.balagh.net
× پايگاه بلاغ ارگ:
اين پايگاه بيشتر جنبه‏ى اطلاع رسانى دارد. فهرست عنوان‏هاى اين پايگاه عبارت است از:
الف - معرفى مراكز: فرهنگ ومعارف قرآن - مطالعات وتحقيقات اسلامى - تربيت مربى كودك ونوجوان، انتشارات - معاونت فرهنگى وهنرى - معاونت اعزام مبلغ.
ب - بوستان كتاب: كتاب‏هاى منتشر شده‏ى انتشارات دفتر تبليغات اسلامى به صورت موضوع‏بندى در علوم اسلامى وبا مشخصات كامل، معرفى شده است.
ج - مجله‏هاى وابسته به دفتر تبليغات حوزه‏ى علميه: 61 مجلّه در اين بخش وجود دارد كه مطالب آن‏ها در پايگاه موجود است.
د - نرم افزارهاى تهيه شده از سوى دفتر تبليغات شامل: تبيان، مطهر، مبدّل بلاغ وگوهر از اين پايگاه قابل دريافت است.
ه- كتاب‏خانه‏ى پايگاه: كتاب در اين موضوع‏هاى: قرآن، اهل‏بيت‏عليهم‏السَّلام ، پيامبران‏عليهم‏السَّلام ، اعتقادات ومعارف، فقه وحقوق، تعليم وتربيت و... قابل دريافت است.
و شبكه‏ى شارح: دسترسى به آن، از اين پايگاه، ممكن است.
× پايگاه بلاغ نت:
اين پايگاه به عنوان پايگاهى علمى با درون مايه‏اى متناسب با نيازهاى فكرى قشرهاى گوناگون به ويژه حوزويان، در زمينه‏ى مسايل دينى به دست پژوهش‏گران دفتر تبليغات اسلامى، تهيه وتنظيم شده است.
فهرست عنوان‏هاى اين پايگاه عبارت است از:
ذ لينك قرآن
قرآن وترجمه - علوم قرآن (تاريخ قرآن، آيات وسُور، تفسير ومفسران قرآن، ترجمه ومترجمان قرآن، قرائت وتجويد قرآن، قرائت وقُرّاء، اعجاز وجاودانگى، جايگاه قرآن، تاريخچه‏ى علوم قرآن، زبان قرآن، اسامى وصفات قرآن) - معارف قرآن (اعتقادات، اخلاق در قرآن، فقه وقرآن، قصص وتاريخ، قرآن وعهدين، لطايف قرآن، قرآن وحديث) - كتاب‏شناسى قرآن (سير نگارش‏هاى علوم قرآنى، كتاب‏شناسى، تاريخ قرآن، چكيده‏ى پايان نامه‏هاى علوم قرآنى، كتاب‏شناسى قرآن واهل‏بيت عليهم‏السَّلام) - مباحثى پيرامون قرآن (كلمات فارسى در قرآن، ارزش‏هاى قرآنى و...) وتصاوير (نسخ خطى قرآن).
اين مباحث در قالب مقاله‏هاى علمى برگرفته از كتاب‏هاى تفسير وعلوم ومعارف قرآن، تهيه شده است.
ذ لينك پيامبر واهل بيت‏عليه السَّلام
شناخت اهل‏بيت - زندگى‏نامه‏ى 41 معصوم از منابع معتبر - فضايل وسيره‏ى فردى - سيره‏ى اجتماعى - حكومت وسياست علم معصومان - مناظرات معصومان با مخاطرين در اثبات حقانيت معتقدات دينى - مباحثى پيرامون علم وعصمت معصومان وبحث رجعت وتقيه - گلچين سخنان حكمت‏آميز معصومان - كتاب‏ها - معرفى اصحاب ائمه‏عليهم‏السَّلام - لطايف وشنيدنى‏هايى از زندگى معصومان - كتاب‏شناسى پيرامون تاريخ وسيره‏ى ائمه‏ى اطهارعليهم‏السَّلام.
ذ لينك رهنمودها
متن كامل پيام‏ها وسخنرانى‏هاى مقام معظم رهبرى (حفظه‏اللَّه) در سال‏هاى 87-08.
ذ لينك كلام واعتقادات اسلامى
مبانى اعتقادات - خداشناسى - پيامبرشناسى - امام‏شناسى - معادشناسى - تاريخ كلام.
اين مباحث در قالب مقاله وگزيده‏هايى برگرفته از آثار علامه طباطبايى رحمه الل.ه، آيت‏اللَّه مصباح يزدى و... تهيه شده است.
- مباحث مسايل جديد:
اين فصل مباحث كلام جديد برگرفته از آثار انديشمندان گوناگون در موضوع‏هاى متنوع مانند: آزادى ودين - تساهل ودين - اخلاق وحقوق زن - پلوراليسم دينى - تجربه‏ى دينى - اخلاق ودين - اقتصاد ودين - تربيت ودين - عرفان ودين - روان‏شناسى ودين - سكولاريزم - مديريت ودين - قلمرو دين است.
ذ لينك انديشه‏ى سياسى
الف - كليات (نگاهى به فلسفه‏ى سياسى در اسلام، ابعاد جهانى نظريه‏ى سياسى اسلام، ارتباط فلسفه‏ى سياسى وفقه سياسى و...).
ب - مفاهيم سياسى (آزادى، انتقاد، توسعه‏ى سياسى، دموكراسى، وحدت).
ج - حكومت اسلامى (احياى ارزش‏هاى اسلامى در عصر حاكميت حضرت على‏عليه السَّلام، حكومت اسلامى ومرزهاى سياسى، رهبرى وزعامت سياسى در اسلام، آرمان‏هاى حكومت از ديدگاه امام على‏عليه السَّلام و...).
د - ولايت فقيه (مفهوم ولايت فقيه، مبانى ولايت فقيه، صفات رهبرى، اختيارات ولى فقيه، مجلس خبرگان و...).
ه- سياست خارجى (امام خمينى وروابط بين‏الملل، طبيعت بشر وسرشت روابط بين‏الملل و...).
و سياست علوى (اصلاحات، سكولاريسم، كارگزاران، حكومت، عدالت، مدارا، نظارت، امنيت، مشروعيت و...).
ز نهضت‏ها (انقلاب اسلامى، مشروطيت، تحريم تنباكو، روشن فكرى).
ح - انديشمندان (انديشه‏هاى سياسى بزرگان دينى مانند: امام خمينى‏رحمه الل.ه، آيت‏اللَّه نايينى‏رحمه الل.ه، استاد مطهرى‏رحمه الل.ه، محقق سبزوارى، صدرالمتألهين‏رحمه الل.ه، اخوان الصفا، ابوريحان بيرونى و...).
ذ لينك فقه واحكام
جايگاه فقه در انديشه‏ى دينى - تحولات موضوعات فقهى - دسته‏بندى‏هاى ابواب فقه - نگرشى بر فقه - آثار فقهى فقيهان صاحب نام شيعى (علامه حلى، شيخ مفيد وسيد مرتضى و...).
كاوش در مسايل مختلف فقهى به ويژه مسايل جديد، مانند: حكم فقهى صائبان - رؤيت هلال - مرگ مغزى - مجسمه‏سازى ونقاشى - موسيقى وغنا - احكام پول - بيمه - بخت آزمايى - تنظيم خانواده - تلقيح و....
ذ لينك مطهّر
مقاله‏هاى موضوعى برگرفته از انديشه‏هاى انديشمند شهيد آيت‏اللَّه مرتضى مطهرى‏رحمه الل.ه با بخش‏هاى زير:
1- اعتقادات ودين‏شناسى: منشأ دين - فطرى بودن دين - كاركرد دين - علم ودين - خاتميت - آفات دين - تحريف دين و... .
2- قرآن: شناخت قرآن - اعجاز قرآن - زبان قرآن - تفسير قرآن - تأثير قرآن - قرائت قرآن - مباحث قرآنى در موضوع‏هاى گوناگون.
3- تاريخ اسلام: تحريف تاريخ - پيامبر اسلام‏صلَّى الل.ه عليه وآله وسلَّم واهل بيت‏عليهم‏السَّلام وديگر موضوع‏هاى تاريخى.
ذ لينك مناسبت‏هاى اسلامى
در اين بخش، مباحث گوناگونى درباره‏ى مناسبت‏هاى اسلامى مانند: ماه مبارك رمضان، ولادت وشهادت ائمه‏ى اطهارعليهم‏السَّلام و... تهيه شده است.
ذ مراكز تحقيقاتى قم
معرفى مراكز تحقيقاتى قم به همراه مشخصات (مسؤول، عملكرد، مكان، آثار منتشر شده و...) آن مراكز.
ذ معرفى پايگاه‏ها
پايگاه‏هاى اسلامى شيعى به صورت موضوعى، دسته‏بندى ومعرفى شده است.
× يادآورى
الف - پايگاه بلاغ نت به 3 زبان فارسى، عربى وانگليسى است كه اكنون همه‏ى مطالب اين پايگاه به زبان فارسى بوده وبخش‏هاى عربى وانگليسى در حال تكميل است.
ب - از ويژگى‏هاى اين پايگاه، لينك پرسش وپاسخ است كه بدين وسيله، كاربران مى‏توانند با پست الكترونيك، پرسش‏هاى دينى خود را ارسال واز سوى پژوهش‏گران دفتر تبليغات اسلامى، پاسخ مناسب دريافت كنند.
(نشانى پست الكترونيك: balaghbalagh. net)
ج - شمارى از نرم‏افزارهاى علوم اسلامى در اين پايگاه وجود دارد كه با پيوستن به اين پايگاه مى‏توان آن‏ها را دريافت كرد.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
بالندگى انديشه و تناسب پيشرفت‏ه‌اى معرفتى با نيازهاى فكرى زمان به ويژه در عرصه‏‌هاى دينى از نشانه‏‌ها و شاخص‏ه‌اى مهم حيات اجتماعى و دينى جامعه و انديشمندان دينى است. انديشمندان و فقيهان مسلمان به ويژه دانش پژوهان حوزه‏‌هاى علميه پيوسته در راستاى پاسخ‏گويى به چنين نيازهايى از هيچ كوششى فروگذار نكرده‏اند كه برگه‏‌هاى زرين زندگى اين بزرگان و عملكرد حوزه‏‌هاى علميه در تاريخ بهترين گواه بر اين گونه تلاش‏‌ها است. نمونه‏‌ى برجسته‏‌ى چنين كوشش‏‌هايى انقلاب اسلامى ايران است. در فضاى ظلمانى جهان معاصر و در حالى كه هيچ اميدى به تحقق حكومتى اسلامى حتى از سوى دوستداران حكومت دينى نبود، با رهبرى حضرت امام خمينى رضوان اللَّه عليه، پشتيبانى انديشمندان مسلمان و روشن‏گرى‏‌هاى مردمى حوزه‏‌هاى علميه، انقلاب اسلامى به ثمر رسيد. اتحاد امام و امت اسلامى چنان جلوه‏اى زيبا از همبستگى و وحدت در عرصه‏‌ى جهانى ترسيم كرده كه هنوز خاطره‏ى دل‏پذير آن در ذهن حق‏جويان جهان پابرجا است. بر شمردن گام‏‌هايى كه انديشمندان اسلام و حوزه‏‌هاى علميه در تحقق اسلام ناب و برپايى جامعه‏‌ى اسلامى برداشته‏‌اند، در اين گفتار كوتاه، امكان‏پذير نيست. در اين ميان، براى نمونه به فلسفه‏‌ى پيدايش «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بسنده مى‏‌شود. با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم مسلمان با دين بيشتر آشنا گشتند و در روشن‏گرى‏‌هاى روحانيت، جوياى آگاهى‏‌هاى دينى جديدترى شدند. همچنين با روى كارآمدن حاكميّت دينى، مردم با جنبه‏‌هاى اجتماعى اسلام روبه‏‌رو گرديدند. از اين رو، علاقه‏‌مندى آنان براى آشنايى با ديگر جنبه‏‌هاى فراموش شده‏‌ى اسلام افزايش يافت. در اين ميان، حق ستيزان و كسانى كه نمى‏‌توانند نور خدا را در جامعه و جهان تحمل كنند، در فعاليتى سازمان يافته و گسترده، به مبارزه با انقلاب اسلامى و در صورت وجود بسترهاى مناسب، به اسلام‏زدايى پرداختند. آنان در اين راستا از هيچ كارى كوتاهى نكردند. اقدام نظامى مانند: حمله‏‌ى عراق به ايران و تهاجم فرهنگى مانند: ترويج فرهنگ برهنگى و بى‏‌بندو بارى و تهاجم فكرى مانند: گسترش دادن آموزه‏‌هاى تكثرگرايى، تساهل منشى و انسان محورى، نمونه‏‌هايى از اين حركت سازمان يافته است. تأثيرپذيرى پاره‏اى از روشن‏فكران و عناد ورزى و فرصت‏ طلبى برخى عوامل داخلى نيز بر گستره و شتاب تهاجم دشمن به انقلاب اسلامى و مكتب اسلام افزوده است. بدين ترتيب، فضايى شبهه‏‌ آلود و گمراه كننده پديد آمده است، به گونه‏‌اى كه امت اسلامى به ويژه جوانان با وجود علاقه‏‌مندى ذاتى آنان به معارف دينى، گرفتار پرسش‏ها و شبهه‏‌هايى شده‏‌اند كه هر روز بر گستره و ژرفاى آن‏ها افزوده مى‏‌شود. چنين عواملى سبب گرديد حوزه‏‌ى علميه در فعاليتى برنامه‏‌ريزى شده و روزآمد به راه‏‌اندازى مركزى به نام «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بپردازد. هدف اين مركز گسترش فرهنگ اسلامى و پاسخ‏گويى به شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى دينى قشرهاى گوناگون جامعه (نوجوانان، جوانان، دانشجويان، استادان دانشگاه‏ها، طلاب و فضلا و...) است. اين مركز براى دست‏يابى به اين هدف مقدس و ضرورى، فعاليت‏هاى چندى را آغاز كرده كه راه‏‌اندازى مجله «صباح» از جمله‏‌ى اين فعاليت‏هاست. «صباح» با همكارى و همراهى «مركز پژوهش‏هاى صدا و سيما» به عرصه‏‌ى انديشه و فرهنگ دينى گام نهاده، و در حقيقت، پاسخ‏گوى شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى مطرح در جامعه است كه با بيانى روشن، علمى، به روز و فشرده به همراه استدلال‏هاى مورد نياز به پيش‏گاه علاقه‏‌مندان عرضه مى‏‌شود. اميد آن‏كه پيشنهادها، انتقادها و همراهى مخاطبان حقيقت‏جو و دلسوز به شكوفايى و رشد روزافزون «صباح» بي‌انجامد.
 
امام علي علیه السلام:

تَمامُ العِلمِ العَمَلُ بِمُوجَبِهِ

كمال علم، عمل كردن به مقتضاى آن است.

غرر الحكم: ح ۴۴۸۲

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185